Siužetinis matematikos egzaminas – Pirmasis vasaros darbas – jaunasis tyrėjas (10-11 klasė)

Išvestinių taikymas – paskaitų planas ir nagrinėjami uždaviniai

Pelno maksimizavimas, mažėjančios grąžos dėsnis

Tekstiniai išvestinių sprendimo uždaviniai

Pilnas funkcijos tyrimas ir grafiko braižymas