IX dalis – „Injekcija H1B56“

IX dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Tekstinio uždavinio sprendimas. Reiškinio sudarymas ir lygties išsprendimas. 2)      Derinių formulės panaudojimas. Faktorialo skaičiavimas. Kvadratinės lygties sprendimas. 3)      Logaritminės nelygybės sprendimas. Intervalų braižymas. Apibrėžimo srities įvertinimas. 4)      Rodiklinė ir iracionalioji lygtis. Kintamojo keitimo metodas. Logaritmo įvedimas sprendžiant lygtis. 5)      Tūrio skaičiavimas integralų pagalba. Apibrėžtinis integralas – sukinio tūris. 6)      … Skaityti toliau IX dalis – „Injekcija H1B56“

Lopitalio (L’Hospital) teorema

Daugiakampio ir apskritimo teoremos

Keturios aritmetinio skaičiavimo teoremos

Formulių lapas – stereometrija, sukiniai ir briaunainiai

Parsisiųsti

Formulių lapas – pagrindinės stereometrijos sąvokos

\Parsisiųsti

Formulių lapas – planimetrija keturkampiai ir apskritimas

Parsisiųsti