VII dalis – „A KORPUSAS“

VII dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Rodiklinė lygtis. Rodiklinių lygčių sprendimas. Pagrindinė logaritminė tapatybė 2)      Logaritmai ir jų prastinimas. Dešimtainis logaritmas. Triukšmo lygis. Skausmo riba. Decibelai. 3)      Sistema su dviem kintamaisiais. Sistemos sprendimas kintamųjų keitimo metodu. 4)      Loginis uždavinys. Santykis ir procentas. Lygties sudarymo uždavinys. 5)      Eksponentė. Eksponentės išvestinė. Iracionalios lygties sprendimas. Kritinio taško ir … Skaityti toliau VII dalis – „A KORPUSAS“

M. Ivaškevičiaus “Madagaskaras“ ir aritmetinė progresija – literatūra ir matematika

Tema: aritmetinė progresija. 5 loginės užduotys

Aritmetinė progresija / arithmetic progression

Teorija: POPULIACIJOS RAIDOS MODELIS IR SKIRTUMINĖS LYGTYS

Teorija: MATEMATINĖ INDUKCIJA

VI dalis – „BALTAS BILIETAS“

VI dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Diferencialinis skaičiavimas. Išvestinės, kritinio taško ir ekstremumo radimas. 2)      Statusis trikampis. Kosinuso skaičiavimas ir kampo radimas. 3)      Vektoriai. Atstumas tarp dviejų taškų. Proporcija. Sinusų teorema. 4)      Trigonometrinių lygčių sprendimas. Sinuso lygtis. 5)      Kombinatorika. Derinių skaičiavimas ir priešingo įvykio tikimybės skaičiavimas. 6)      Vidutinio greičio formulė. Kelio, greičio ir laiko formulė … Skaityti toliau VI dalis – „BALTAS BILIETAS“

Teorija: tiesinės ir kvadratinės sekos

V. Šekspyro “Hamletas” ir skaičių sekos – literatūra ir matematika

V dalis – „Nikodemo vaikai“.

V dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Tikimybių teorija – kombinatorika. Derinių formulė ir procentų skaičiavimas. 2)      Procentai. Lygčių sudarymas iš tekstinės sąlygos. 3)      Eksponentė ir natūrinis logaritmas. Pagrindinė logaritminė tapatybė 4)      Funkcijos išvestinė. Kritinio taško skaičiavimas ir ekstremumo radimas. 5)      Geometrinė progresija. Sumos formulė. 6)      Trigonometrinės nelygybės sprendimas. Sinuso funkcija. Reikšmių radimas uždarame intervale. 7)      … Skaityti toliau V dalis – „Nikodemo vaikai“.