XII dalis – „Hamletas“

XII dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Tiesinių lygčių sistema. Apskritimo taškų koordinatės 2)      Trigonometrinė lygtis. Sprendiniai iš duoto intervalo 3)      Temperatūros apskaičiavimo uždavinys 4)      Loginis uždavinys. Laiko intervalai. Procentų radimas 5)      Laiko apskaičiavimas turint kelio lygtį. 6)      Laiko apskaičiavimas. Apytikslė reikšmė. 7)      Logika matematikoje. Sukamasis judėjimas. Lygties sudarymas 8)      Plazdančio drugelio uždavinys. 12-skyrius-hamletasParsisiųsti

XI dalis – „Sofija“

XI dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Skirstinys. Skirstinio sudarymas ir apskaičiavimas. Tikimybės radimas 2)      Lygties sudarymo uždavinys. Masių radimo uždavinys 3)      Vektoriai erdvėje. Taško koordinačių radimas 4)      Reiškinio suprastinimas. Greičio apskaičiavimo uždavinys. 5)      Tekstinio uždavinio matematinė išraiška. Sugebėjimas sudaryti ir išspręsti lygtį 6)      Trigonometrija ir reiškinio suprastinimas. Dvigubo kampo formulė 7)      Kraujo lašelių tyrimo uždavinys. … Skaityti toliau XI dalis – „Sofija“

X dalis – „UNER TAN“

X dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Tekstinis optimizavimo uždavinys. Kosinusų teorema. 2)      Dviejų lygčių sistema. Geometrinė progresija. 3)      3D uždavinys. Rutulio tūris. 4)      Atstumas tarp dviejų taškų. Dvimatė erdvė. Vektoriaus ilgis 5)      Pirmykštės funkcijos radimas. C raidės radimas 6)      Parabolės viršūnės radimas. Funkcijos apskaičiavimas. Reikšmių sritis. 7)      Logaritminis reiškinys. Logaritminė lygtis. 8)      Apskritimo lygtis. Apskritimo … Skaityti toliau X dalis – „UNER TAN“

IX dalis – „Injekcija H1B56“

IX dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1)      Tekstinio uždavinio sprendimas. Reiškinio sudarymas ir lygties išsprendimas. 2)      Derinių formulės panaudojimas. Faktorialo skaičiavimas. Kvadratinės lygties sprendimas. 3)      Logaritminės nelygybės sprendimas. Intervalų braižymas. Apibrėžimo srities įvertinimas. 4)      Rodiklinė ir iracionalioji lygtis. Kintamojo keitimo metodas. Logaritmo įvedimas sprendžiant lygtis. 5)      Tūrio skaičiavimas integralų pagalba. Apibrėžtinis integralas – sukinio tūris. 6)      … Skaityti toliau IX dalis – „Injekcija H1B56“

Lopitalio (L’Hospital) teorema

Daugiakampio ir apskritimo teoremos

Keturios aritmetinio skaičiavimo teoremos