Apie mane

Matematikos korepetitorius Nerijus Simanavičius.

Išsilavinimas: Baigiau Kauno technologijų universiteto (KTU) Taikomosios fizikos studijas (Matematiniai skaičiavimai fizikoje). Bakalauro studijose įgijau žinias ir gebėjimus reikalingus konstruktyviai paaiškinti ryšį, tarp tiksliųjų mokslų. Magistratūros studijas baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). Inžinerinės ekonomikos studijose mokiausi verslo matematikos iš gabiausių savo srities specialistų ir tą patirtį perteikiu esamiems ar būsimiems studentams.

Pastaruosius 10 metų mokau matematikos ne kaip disciplinos, o kaip visus mokslus jungiančio elemento. Pamokose lavinu studentų ir moksleivių mąstymą, kaip šiandienines problemas paversti matematikos uždaviniais apjungiant ekonomikos, fizikos ir matematikos mokslus.

Esu parašęs knygą – Šilkaveidžiai. Plazdančio drugelio byla. Tai 100 matematikos uždavinių su detektyviniu siužetu. Daugiau informacijos apie knygą: E-knyga nemokamai

Mano vedamuose mokymuose žmogus pirmiausia išmoksta pagrindinių skaičiavimo principų, atranda pažinimo džiaugsmą ir pasitikėjimą savo jėgomis. Nesistengiu reikalauti gebėjimų po kelių pamokų, pirmiausia stengiuosi sudominti ir palengva tobulinti įgūdžius. Tada didėjant uždavinių sudėtingumo lygmeniui siekiam užsibrėžtų tikslų (ar tai būtų kontrolinių perrašymas, egzaminai, ar įvairaus tipo atsiskaitymai).

Kiekvienas gali išmokti matematikos, svarbiausia į ją pažvelgti, kaip į tikslą, o ne priešą. Tikslą, kuriam pasiekti aš pasitelkiu naujausią turimą medžiagą, metodus, psichologinius tobulėjimo principus.

Patirtis: 11 metų darbo su studentais ir moksleiviais padėjo tapti savo srities profesionalu, galinčiu laviruoti tarp padėjimo gauti 100% ar tiesiog išlaikyti egzaminą. Visada atsižvelgiu į pageidavimus, tačiau stengiuosi pasiekti maksimaliai gerus rezultatus, pagal moksleivio ar studento galimybes.

Darbo specifika: Pamoka susideda iš trumpos teorijos, praktinių uždavinių sudarymo ir sprendimo principų ir namų darbų. Mokinius nuo 8 klasės mokau po vieną akademinę valandą (esant pageidavimui mokau dvi akademines valandas), studentus mokau po dvi akademines valandas iš eilės. Studentas jau geba išlaikyti dėmesį ilgesnį laiką, todėl efektyviau yra pamoką daryti ilgesnę ir per vieną kartą išdėstyti visą temą, savo ruožtu moksleivių stengiuosi neapkrauti informacija, todėl mokau po vieną akademinę valandą, tačiau daugiau kartų per savaitę.

Mokomos matematikos temos: Moksleivius mokau visų pagal tos klasės programą priklausančių temų ir papildomai suteikiu informacijos apie išmoktų taisyklių taikymą gyvenime ir praktinėje veikloje. Dešimtokus ir dvyliktokus papildomai mokau specialiai egzaminams skirtos medžiagos. Stengiuosi juos paruošti tiek morališkai, tiek psichologiškai prieš atsiskaitymą, kad atėjus laikui, galėtų parodyti maksimaliai savo įgytas žinias. Studentus mokau visų matematikos temų, kurios aprašytos skiltyje “Paslaugos –> Studentams“.

Mokau matematikos dabar nestudijuojančius ar turinčius akademines atostogas pagal specialią programą. Suteikiu visą reikiamą literatūrą ir medžiagą, kurios reikia išlaikyti skolas, stojamuosius ar tarpinius egzaminus.