Uždaviniai

Pamokos medžiagos PAVYZDYS:

Užduočių faile rasite:

 • Pamokoje sprendžiamus uždavinius
 • Namų darbus
 • Uždavinyną
 • Formules
 • Atsakymus

Visa informacija yra pateikta ekonominiam spausdinimui (baltas fonas, nėra nereikalingų paveikslėlių). Uždavinyne sudėti visi uždaviniai, ko mokytojai gali paklausti atsiskaitymų metu. Pateikiami visų užduočių atsakymai, kad būtų patogu mokytis savarankiškai.


Savarankiško darbo PAVYZDYS (MOKYTOJAMS):

Savarankiško darbo privalumai:

 • Sumažinta nusirašymo tikimybė
 • Sumažinta atspėjimo tikimybė
 • Greita ir lengva patikrinti atsakymus

Savarankiško darbo failai yra skirti MOKYTOJAMS norintiems patikrinti moksleivių žinias iš einamų temų. Faile pridedami ATSAKYMAI greitam mokinių įvertinimui. Efektyvios užduotys darbui klasėse iki 30 mokinių. Visi failai (išskyrus pavyzdinius) neturi reklamų, nuorodų, vandens ženklų, logotipų.


Kontrolinio darbo PAVYZDYS (MOKYTOJAMS):

Kontrolinio darbo privalumai:

 • Užduotys iš viso skyriaus
 • Pateikiami kartojimo uždaviniai
 • Pateikiama vertinimo sistema

Kontrolinio darbo failai yra skirti MOKYTOJAMS norintiems patikrinti mokinių įgytas žinias iš viso skyriaus. Sukurtos trijų tipų kontrolinių darbų užduotys, kad mokinys turėtų pasirinkimų. MAX6 – mažos rizikos užduotys; MAX10 – vidutinės rizikos užduotys; JOKER – aukštos rizikos užduotys. Kuo didesnę riziką prisiima mokinys, tuo didesnį įvertinimą gali gauti.


10 klasė (II gimnazijos klasė)

11 klasė (III gimnazijos klasė)

12 klasė (IV gimnazijos klasė)

Intensyvus 9 mėnesių kursas

Išplėstinis 18 mėnesių kursas