Teorija glaustai

Matematikos teorijos skyriuje bus talpinama medžiaga apie mokyklinio (ir universitetinio) kurso temas. Glaustai, aiškiai ir su pavyzdžiais pateikiama medžiaga susidės iš apibrėžimų, taisyklių, formulių ir teoremų. Perskaičius ir įsisavinus teoriją, galima atlikti praktikos skyriuje patalpintus uždavinius.

Skaičių sekos: