27. STATISTIKA

Pamokos planai: 27.1 Dažnių lentelė ir duomenų grupavimas 27.2 Duomenų vaizdavimas - diagramos 27.3 Santykiniai ir sukauptieji dažniai 27.4 Imties moda, imties mediana ir imties plotis 27.5 Imties dispersija ir vidutinis standartinis nuokrypis 27.6 Koreliacija 27.7 Mažiausių kvadratų metodas – aproksimacija – tiesinė regresija 27.8 Ką būtinai reikia žinoti iš temos - statistika Kontrolinis darbas: … Skaityti toliau 27. STATISTIKA

Formulių lapas – statistika

Parsisiųsti