Teorija: aritmetinė progresija

Tema: aritmetinė progresija. 5 loginės užduotys