Neapibrėžtumas begalybė minus begalybė (∞-∞) ir nulis padaugintas iš begalybės (0∙∞)