Matematika. Vadovėlis gimnazijų IV klasei

1. Trigonometrinės funkcijos 1.1. Radianinis kampo matas. Posūkio kampai 1.2. Bet kokio kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas 1.3. Funkcijos f(x) = sinx ir f(x) = cosx 1.4. Funkcijos f(x) = tgx ir f(x) = ctgx 1.5. Trigonometrinių funkcijų grafikų transformavimas 1.6. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos 1.7. Lygčių sinx = a ir cosx = a sprendimas … Skaityti toliau Matematika. Vadovėlis gimnazijų IV klasei