Išvestinių taikymas – paskaitų planas ir nagrinėjami uždaviniai