Neapibrėžtumas begalybė minus begalybė (∞-∞) ir nulis padaugintas iš begalybės (0∙∞)

Lopitalio (L’Hospital) teorema