Aritmetinė progresija / arithmetic progression

Tema: SKAIČIŲ SEKOS. 5 įdomios užduotys