Teorija: aritmetinis vidurkis

Teorija: geometrinė progresija

Teorija: POPULIACIJOS RAIDOS MODELIS IR SKIRTUMINĖS LYGTYS

Teorija: MATEMATINĖ INDUKCIJA

Teorija: tiesinės ir kvadratinės sekos

Skaičių sekos. Teorija glaustai ir aiškiai