Aritmetinė progresija / arithmetic progression

Teorija: MATEMATINĖ INDUKCIJA