M. Ivaškevičiaus “Madagaskaras“ ir aritmetinė progresija – literatūra ir matematika