29.2 KVADRATINIŲ FUNKCIJŲ (PARABOLIŲ) TYRIMAS

Pamokos planai: 29.2.1 Funkcijų f(x)=ax2 tyrimas 29.2.2 Funkcijų f(x)=ax2 +bx tyrimas 29.2.3 Funkcijų f(x)=ax2 +c tyrimas 29.2.4 Funkcijų f(x)=ax2 +bx +c tyrimas Kontrolinis darbas: Kontrolinis – kvadratinių funkcijų tyrimas