Išvestinių skaičiavimas – paskaitų planas ir nagrinėjami uždaviniai