M. Ivaškevičiaus “Madagaskaras“ ir aritmetinė progresija – literatūra ir matematika

V. Šekspyro “Hamletas” ir skaičių sekos – literatūra ir matematika

Skaičių sekos / Number sequences