X dalis – „UNER TAN“

X dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1) Tekstinis optimizavimo uždavinys. Kosinusų teorema.2) Dviejų lygčių sistema. Geometrinė progresija.3) 3D uždavinys. Rutulio tūris.4) Atstumas tarp dviejų taškų. Dvimatė erdvė. Vektoriaus ilgis5) Pirmykštės funkcijos radimas. C raidės radimas6) Parabolės viršūnės radimas. Funkcijos apskaičiavimas. Reikšmių sritis.7) Logaritminis reiškinys. Logaritminė lygtis.8) Apskritimo lygtis. Apskritimo taško radimas. 10-skyrius-uner-tanParsisiųsti

IX dalis – „Injekcija H1B56“

IX dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1) Tekstinio uždavinio sprendimas. Reiškinio sudarymas ir lygties išsprendimas.2) Derinių formulės panaudojimas. Faktorialo skaičiavimas. Kvadratinės lygties sprendimas.3) Logaritminės nelygybės sprendimas. Intervalų braižymas. Apibrėžimo srities įvertinimas.4) Rodiklinė ir iracionalioji lygtis. Kintamojo keitimo metodas. Logaritmo įvedimas sprendžiant lygtis.5) Tūrio skaičiavimas integralų pagalba. Apibrėžtinis integralas – sukinio tūris.6) Skritulio išpjova. Sudaromosios, aukštinės ir spindulio sąryšis. Išvestinės radimas geometrinio turinio … Skaityti toliau IX dalis – „Injekcija H1B56“

VII dalis – „A KORPUSAS“

VII dalyje nagrinėjamų uždavinių temos: 1) Rodiklinė lygtis. Rodiklinių lygčių sprendimas. Pagrindinė logaritminė tapatybė2) Logaritmai ir jų prastinimas. Dešimtainis logaritmas. Triukšmo lygis. Skausmo riba. Decibelai.3) Sistema su dviem kintamaisiais. Sistemos sprendimas kintamųjų keitimo metodu.4) Loginis uždavinys. Santykis ir procentas. Lygties sudarymo uždavinys.5)  Eksponentė. Eksponentės išvestinė. Iracionalios lygties sprendimas. Kritinio taško ir ekstremumo ieškojimas.6) Dviženklio skaičiau skaidymas. Dviženklio skaičiaus išraiška ir skaitmenų … Skaityti toliau VII dalis – „A KORPUSAS“

Įžanga

Įžangoje nagrinėjamų uždavinių temos: Rodiklinė funkcija (rodiklinė ir logaritminė lygtis). Reiškinio apskaičiavimas, skaičių apvalinimas.Aibių teorija (sąjunga ir sankirta)Realaus turinio uždavinys išvestinių pagalba. Kubinė lygtisMatematika ekonomikoje. Rodiklinė funkcija (rodiklinė ir logaritminė lygtis). ĮŽANGAParsisiųsti