Ribų teorija (neapibrėžtumas, tolydumas, asimptotės)