Matematikos žinių patikrinimas (siužetiniai egzaminai) [8-9 klasė]

Siužetiniai matematikos egzaminai – būdas sudominti mokinį matematika. Naujas mano sprendimas, kaip įtraukti vaikus skaityti kūrinį, spręsti matematikos uždavinius ir tuo pačiu patikrinti žinias. Tai testo pavidalo klausimai: lengvai patikrinami, greitai įvertinami ir su sumažinta atspėjimo tikimybe (aštuoni atsakymų variantai).

Egzaminai susideda iš trijų dalių. Kiekviena dalis turi po aštuonis klausimus. Viso turime 24 uždavinius, kurie ir yra vertinami pagal mano kūrinyje aprašytą vertinimo sistemą. Yra ir 25 –  asis uždavinys. Jo nėra mokoma pagal mokyklos programą. Šis uždavinys – mano kūrybos rezultatas, siekiant atrasti pačius gabiausius mokinius.

Svarbiausia uždaviniuose – logika. Pasaulyje siaučiant virusams ir negandoms, kūriniu siekiu neatverti mokinio spragų. Spragų susijusių su problemos suvokimu, identifikavimu ir radimu racionaliausio sprendimo būdo. Per pamokas mes visada išanalizuojame ką reiktų daryti vienu ar kitu atveju. Todėl logiką aš laikau, kaip pirmapradį matematikos pažinimo „įrankį“.

„Vasaros atostogos levandų ūkyje“ – siužetinis matematikos egzaminas skirtas pakartoti visą aštuntos klasės kursą ir dalį devintos klasės. Daug loginių uždavinių, bei dėmesys skirtas ir einamoms temoms: simetrija, laipsniai ir šaknys, reiškiniai, lygtys, statusis trikampis ir Pitagoro teorema, nelygybės, tarpusavyje susiję dydžiai, atstumai, perimetrai, plotai, erdviniai kūnai, bei rinkiniai.

Uždavinių atsakymai ir visas egzaminas PDF formatu spausdinimui yra pasiekiami tapus Patreon’ais

Vasaros atostogos levandų ūkyje