Matematikos žinių patikrinimas (siužetiniai egzaminai) [8-11 klasė]

Siužetiniai matematikos egzaminai – būdas sudominti mokinį matematika. Naujas mano sprendimas, kaip įtraukti vaikus skaityti kūrinį, spręsti matematikos uždavinius ir tuo pačiu patikrinti žinias. Tai testo pavidalo klausimai: lengvai patikrinami, greitai įvertinami ir su sumažinta atspėjimo tikimybe (aštuoni atsakymų variantai).

Egzaminai susideda iš trijų dalių. Kiekviena dalis turi po aštuonis arba dešimt klausimų. Viso turime 25 arba 30 uždavinių, kurie ir yra vertinami pagal mano kūrinyje aprašytą vertinimo sistemą. Paskutinio uždavinio nėra mokoma pagal mokyklos programą. Šis uždavinys – mano kūrybos rezultatas, siekiant atrasti pačius gabiausius mokinius.

„Vasaros atostogos levandų ūkyje“ – siužetinis matematikos egzaminas skirtas pakartoti visą aštuntos klasės kursą ir dalį devintos klasės. Daug loginių uždavinių, bei dėmesys skirtas ir einamoms temoms: simetrija, laipsniai ir šaknys, reiškiniai, lygtys, statusis trikampis ir Pitagoro teorema, nelygybės, tarpusavyje susiję dydžiai, atstumai, perimetrai, plotai, erdviniai kūnai, bei rinkiniai.

„Pirmasis vasaros darbas – jaunasis tyrėjas“ – siužetinis matematikos egzaminas skirtas pakartoti visą dešimtos klasės kursą ir dalį vienuoliktos klasės. Puiki mokymo priemonė pasiruošti PUPP ir susisteminti įgytas žinias mokykloje. Kūrinys yra anksčiau buvusio egzamino „Vasaros atostogos levandų ūkyje“ pratęsimas. Kūrinyje gausu lygčių, nelygybių, tekstinių uždavinių.