Matematikos žinių patikrinimas (siužetiniai egzaminai) [10-11 klasė]

Siužetiniai matematikos egzaminai – būdas sudominti mokinį matematika. Naujas mano sprendimas, kaip įtraukti vaikus skaityti kūrinį, spręsti matematikos uždavinius ir tuo pačiu patikrinti žinias. Tai testo pavidalo klausimai: lengvai patikrinami, greitai įvertinami ir su sumažinta atspėjimo tikimybe (penki atsakymų variantai).

Egzaminai susideda iš trijų pagrindinių dalių. Kiekviena dalis turi po dešimt klausimų. Viso turime 30 uždavinių, kurie ir yra vertinami pagal mano kūrinyje aprašytą vertinimo sistemą. Yra ir ketvirtoji dalis. Jos nėra mokoma pagal mokyklos programą. Ši dalis – mano kūrybos rezultatas, siekiant atrasti pačius gabiausius mokinius.

Svarbiausia uždaviniuose – logika. Pasaulyje siaučiant virusams ir negandoms, kūriniu siekiu neatverti mokinio spragų. Spragų susijusių su problemos suvokimu, identifikavimu ir radimu racionaliausio sprendimo būdo. Per pamokas mes visada išanalizuojame ką reiktų daryti vienu ar kitu atveju. Todėl logiką aš laikau, kaip pirmapradį matematikos pažinimo „įrankį“.

„Pirmasis vasaros darbas – jaunasis tyrėjas“ – siužetinis matematikos egzaminas skirtas pakartoti visą dešimtos klasės kursą ir dalį vienuoliktos klasės.

Uždavinių atsakymai ir visas egzaminas PDF formatu spausdinimui yra pasiekiami tapus Patreon’ais