Formulės studentams

Glausta teorija (formulių lapai), uždavinių pavyzdžiai ir savarankiško darbo užduotys:

Verslo matematika. Palūkanos. Išlaidų padengimo taškas

Ribų teorija (neapibrėžtumas, tolydumas, asimptotės)

Vieno kintamojo funkcijų išvestinės (prasmė ir skaičiavimas)

Išvestinių taikymas (ekstremumai). Pilnas funkcijos tyrimas

Kelių kintamųjų funkcijų išvestinės. Dalinės išvestinės. Lagranžo uždavinys

Neapibrėžtinis integralas. Integravimo metodai

Apibrėžtinis ir netiesioginis integralas ir jo taikymas

Pirmos ir antros eilės diferencialinės lygtys

Tiesė ir plokštuma. Kanoninė ir parametrinė išraiška

Matricos (determinantai). Tiesinis programavimas. Leontjevo modelis.

Tiesinės lygčių sistemos (Gausas, Krameris, Žordanas)

Vektorinis skaičiavimas (vektorinė ir mišrioji sandauga)

Antros eilės kreivės (apskritimas, elipsė, hiperbolė, parabolė)

Kompleksiniai skaičiai. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais

Diskrečioji matematika. Aibių teorija, logika, grafai.

Nekategorizuotos temos