Formulės studentams

Glausta teorija (formulių lapai), uždavinių pavyzdžiai ir savarankiško darbo užduotys:

Tiesinė funkcija (tiesės lygtis, nuolydis). Plokštumos lygtis

Procentai, sudėtinės palūkanos, anuitetai (bankiniai uždaviniai)

Ribų teorija (neapibrėžtumas, tolydumas, asimptotės)

Skaičių sekos. Matematinė indukcija

Skaitiniai metodai. Pusiaukirtos, Niutono metodas

Vieno kintamojo funkcijų išvestinės (prasmė ir skaičiavimas)

Kelių kintamųjų funkcijų išvestinės (dalinės išvestinės, Lagranžo uždavinys)

Pilnas funkcijos tyrimas. Grafiko braižymas

Neapibrėžtinis ir netiesioginis integralas. Integravimo metodai

Apibrėžtinis integralas ir jo taikymas

Pirmos ir antros eilės diferencialinės lygtys

Matricos (determinantai). Tiesinis programavimas. Leontjevo modelis.

Tiesinės lygčių sistemos (Gausas, Krameris, Žordanas)

„Simplex“ metodas. Lošimų teorija.

Vektorinis skaičiavimas (vektorinė ir mišrioji sandauga). Lauko teorija

Antros eilės kreivės (apskritimas, elipsė, hiperbolė, parabolė)

Kompleksiniai skaičiai. Veiksmai su kompleksiniais skaičiais

Aibių teorija ir matematinės logikos pagrindai

Eilutės. Eilučių konvergavimas ir divergavimas

Diskrečioji matematika. Grafų teorija (Oilerio ir Hamiltono ciklai)

Kartotiniai (dvilypiai, trilypiai, kreiviniai integralai). Furjė integralas.

Skaičiavimo sistemos (dvejetainė, dešimtainė, šešioliktainė). Kodavimas

Polinė koordinačių sistema.

Statistika, tikimybių teorija ir kombinatorika.