2. Aritmetika

KONTROLINIS - ARITMETIKA Ką reikia mokėti prieš atliekant kontrolinį darbą: 2.1 Sveikųjų (natūraliųjų) skaičių sudėtis 2.2 Sveikųjų (natūraliųjų) skaičių atimtis                            2.3 Trupmenų sudėtis ir atimtis – bendravardiklinimas 2.4 Dešimtainių trupmenų sudėtis ir atimtis            2.5 Sveikųjų (natūraliųjų) skaičių daugyba 2.6 Sveikųjų (natūraliųjų) skaičių dalyba 2.7 Trupmenų daugyba ir dalyba – prastinimas 2.8 Dešimtainių trupmenų daugyba ir … Skaityti toliau 2. Aritmetika

Matematika. Vadovėlis gimnazijų IV klasei

1. Trigonometrinės funkcijos 1.1. Radianinis kampo matas. Posūkio kampai 1.2. Bet kokio kampo sinusas, kosinusas, tangentas ir kotangentas 1.3. Funkcijos f(x) = sinx ir f(x) = cosx 1.4. Funkcijos f(x) = tgx ir f(x) = ctgx 1.5. Trigonometrinių funkcijų grafikų transformavimas 1.6. Atvirkštinės trigonometrinės funkcijos 1.7. Lygčių sinx = a ir cosx = a sprendimas … Skaityti toliau Matematika. Vadovėlis gimnazijų IV klasei

Matematika Tau plius 12 klasė

1. Sekos 1.1. Skaičių sekos 1.2. Aritmetinė progresija 1.3. Aritmetinės progresijos pirmųjų n narių suma 1.4. Geometrinė progresija 1.5. Geometrinės progresijos pirmųjų n narių suma 1.6. Nykstamoji geometrinė progresija 1.7. Procentai ir progresijos 1.8. Dar daugiau uždavinių su progresijomis 2. Nelygybės 2.1. Tiesinės nelygybės ir jų sistemos 2.2. Kvadratinės nelygybės 2.3. Trupmeninės nelygybės 2.4. Dar … Skaityti toliau Matematika Tau plius 12 klasė

Matematika 12 Tempus

1. Trigonometrija 1. To paties argumento trigonometrinių funkcijų priklausomybės 2. Redukcijos formulės 3. Dviejų kampų sumos ir skirtumo sinusas, kosinusas, tangentas 4. Trigonometrinių lygčių sprendimo būdai 2. FUNKCIJOS IŠVESTINĖ IR JOS TAIKYMAS 1. Funkcijos riba taške. Funkcijos pokytis 2. Funkcijos išvestinės apibrėžtis 3. Išvestinės mechaninė ir geometrinė prasmė 4. Pagrindinės diferencijavimo formulės ir taisyklės 5. … Skaityti toliau Matematika 12 Tempus

Matematika. Vadovėlis gimnazijų III klasei

1. Aibės ir teiginiai 1.1. Aibės 1.2. Teiginiai 1.3. Teiginių įrodymo metodai 2. Planimetrija 2.1. Kampai apskritime 2.2. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai (ir apskritimai) 2.3. Taisyklingieji daugiakampiai 2.4. Bukojo kampo trigonometrinės funkcijos 2.5. Sinusų ir kosinusų teoremos 2.6. Sinusų ir kosinusų teoremų taikymas 3. Vektoriai 3.1. Vektoriaus sąvoka ir žymenys 3.2. Vektorių algebra 3.3. Skaliarinė … Skaityti toliau Matematika. Vadovėlis gimnazijų III klasei

Matematika Tau plius 11 klasė

1. Skaičiai, veiksmai, reiškiniai 1.1. Skaičių aibės 1.2. Skaičių aibių sąjunga, sankirta ir skirtumas. Skaičių aibės poaibiai 1.3. Trupmeniniai racionalieji skaičiai 1.4. Laipsniai su sveikaisiais rodikliais 1.5. Šaknys 1.6. Laipsniai su trupmeniniais racionaliaisiais rodikliais ir šaknys 1.7. Logaritmai 1.8. Logaritmų savybės 1.9. Skaitiniai reiškiniai 1.10. Raidiniai reiškiniai 2. Sinusai, kosinusai, tangentai ir kotangentai 2.1. Kampo … Skaityti toliau Matematika Tau plius 11 klasė

Matematika 11 Tempus

1. PLANIMETRIJA Apskritimas, kampai ir daugiakampiai 1. Svarbiausios sąvokos 2. Kampai apskritime 3. Daugiakampiai ir apskritimas 4. Įbrėžtinių kampų savybės 5. Stygų ir liestinių savybės 6. Įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai 7. Įvairių uždavinių sprendimas 8. Taisyklingieji daugiakampiai Trigonometrija geometrijoje 1. Posūkio kampai 2. Bukojo kampo sinusas, kosinusas, tangentas 3. Trikampio ploto teorema 4. Sinusų teorema … Skaityti toliau Matematika 11 Tempus

Matematika. Vadovėlis gimnazijų II klasei

1. Skaičiai ir skaičiavimai 1.1. Paprasčiausi kvadratinių šaknų pertvarkiai 1.2. Kubinės šaknys 1.3. Realiųjų skaičių palyginimas. Tikslios ir apytikslės reikšmės 2. Kvadratinės ir racionaliosios nelygybės 2.1. Nelygybė. Nelygybės sprendiniai. Ekvivalentieji pervarkiai 2.2. Kvadratinės nelygybės 2.3. Racionaliųjų nelygybių sprendimas intervalų metodu 2.4. Trupmeninių racionaliųjų nelygybių sprendimas. 3. Trigonometriniai sąryšiai stačiajame trikampyje 3.1. Kampų matavimas 3.2. Smailiojo … Skaityti toliau Matematika. Vadovėlis gimnazijų II klasei