Išvestinių taikymas – paskaitų planas ir nagrinėjami uždaviniai

Pelno maksimizavimas, mažėjančios grąžos dėsnis

Tekstiniai išvestinių sprendimo uždaviniai

Pilnas funkcijos tyrimas ir grafiko braižymas

Kreivės vingio (perlinkio) taškai ir iškilumo intervalai

Funkcijos ekstremumai ir ekstremumo taškai