Ribų teorija – paskaitų planas ir nagrinėjami uždaviniai

Ribos taikymas ir skaičiavimas tekstiniuose (ekonomikos) uždaviniuose

Neapibrėžtumas begalybė minus begalybė (∞-∞) ir nulis padaugintas iš begalybės (0∙∞)

Neapibrėžtumas nulis padalintas iš nulio (0/0)